بازارهای مالی دیجیتال

دوره شش (عمومی)

آینده اینجا است…

سرفصل هاى دوره مدت دوره مخاطبین دوره شهریه خدمات پس از آموزش
آموزش سرمایه گذاری
در
بازارهای دیجیتال
(کریپتو کارنسی)
۲۴ ساعت ۱۲ جلسه مقدماتی تا پیشرفته ۳۰۰ ۶ ساعت رفع اشکال
۲جلسه
ثبت‌ نام