ورود به بازار بورس

دوره اول

بازارها با شما سخن مى گویند، با یک متد قدرتمند با تحلیل بازارها آشنا شوید و حرف بازار را با زبان خودش بشنوید!
سرفصل دوره مدت دوره مخاطبین دوره شهریه خدمات پس از آموزش

اصول سرمایه گذارى

ترجمه و تفسیر نمودارها

روانشناسى عرضه و تقاضا

تدوین جدول معاملات

زبان نمودارها

۱۸ ساعت
۲جلسه

علاقه مندان ورود به بازار بورس, فعالین بازار سرمایه

۲۰۰

۶ساعت رفع اشکال
۲جلسه