سایت در دست تغییرات است!

بازار را از زاویه تخصص ببینید.

 

در اختیار داشتن تحلیل ها و نگاه کارشناسی به شما کمک می کند در استراتژی های سرمایه گذاری و معاملات خود موفق تر عمل کنید. واحد تحلیل و پژوهش آکادمی ونتیج (VFI)  با دارا بودن تازه ترین اطلاعات و بر مبنای موثرترین متدهای تحلیل بازار آماده اند تا نتایج ارزیابی خود را به روش های مختلف به دست شما برسانند.
فضای کنونی بورس ایران و جهان حاوی فرصت ها و موقعیت هایی است که با سنجشی دقیق و پایشی مستمر می توان آن ها را شناسایی نمود و جهت بهره گیری از آن برنامه ریزی و اقدام نمود. تحلیل اقتصاد کلان، شاخص صنایع، صورت های مالی سهام و جداول تحلیلی محدوده های عرضه و تقاضا و اهداف قیمتی (سهام، ارز و کالا) محصولی است برای ارائه خدمات در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری در  این بازار که در همین راستا تهیه شده است.

خدمات تحلیل:

  • تحلیل کالاهای اساسی (بررسی میزان عرضه و تقاضای کالاهای درخواستی و چشم انداز نوسانات قیمتی)
  • تحلیل بازار ارز (بررسی سیاست های پولی و مالی اثر گذار بر ارز کشور درخواستی و چشم انداز نوسانات قیمتی)
  • تحلیل صنایع (بررسی وضعیت و جایگاه سه ساله و پنج ساله صنعت درخواستی در بازار ایران و جهان)
  • تحلیل کسب و کار (بررسی وضعیت و جایگاه پنج ساله و ده ساله کسب و کار درخواستی در بازار ایران و جهان)
  • تحلیل اقتصاد کشورها (بررسی وضعیت و موقعیت اقتصادی کشور درخواستی همراه با فرصت ها و تهدید ها)
  • تحلیل ویژه: تهیه و تدوین استراتژی سرمایه گذاری شما در بورس بر اساس میزان ریسک و بازده انتظاری و مدیریت سبد سهام باز

بسته تحلیل بازار بورس ایران (۱۰۰ نماد منتخب شامل سهام) 

کد محصول: TSA01

نحوه برگزاری: آنالین همراه با ارسال جدول تحلیل محدوده های عرضه و تقاضا و اهداف قیمتی.
تاریخ برگزاری: اولین جمعه هر ماه میلادی  ساعت ۱۳ الی ۱۱ (به وقت تهران) 

زمان عضویت
میزان پس انداز
یک ماهه سه ماهه

%۱۰-

شش ماهه
٪۲۵-
یک ساله
۳۵٪-
محتوا ۱ کارگاه/ ۱ جدول ۳ کارگاه/ ۳ جدول  ۶ کارگاه/ ۶ جدول ۱۲ کارگاه/ ۱۲ جدول
حق عضویت ۱۹ ۵۱ ۸۵ ۱۴۸

بسته تحلیل بازار بین الملل (۱۰۰ نماد منتخب شامل ارز، سهام و کالا)  

کد محصول:  ISA01

نحوه برگزاری: آنالین همراه با ارسال جدول تحلیل محدوده های عرضه و تقاضا و اهداف قیمتی.
تاریخ برگزاری: اولین جمعه هر ماه میلادی  ساعت ۱۳ الی ۱۱ (به وقت تهران) 

زمان عضویت
میزان پس انداز
یک ماهه سه ماهه
%۱۰-
شش ماهه
٪۲۵-
یک ساله
۳۵٪-
محتوا ۱ کارگاه/ ۱ جدول ۳ کارگاه/ ۳ جدول  ۶ کارگاه/ ۶ جدول ۱۲ کارگاه/ ۱۲ جدول
حق عضویت ۲۹ ۷۸ ۱۳۰ ۲۲۶

بسته تحلیل بازار کریپتو کارنسی (۲۵ نماد منتخب شامل ارزهای دیجیتال) 

کد محصول:  ICA01

نحوه برگزاری: آنالین همراه با ارسال جدول تحلیل محدوده های عرضه و تقاضا و اهداف قیمتی.
تاریخ برگزاری: اولین جمعه هر ماه میلادی  ساعت ۱۳ الی ۱۱ (به وقت تهران) 

زمان عضویت
میزان پس انداز
*** سه ماهه شش ماهه

٪۱۰-

یک ساله

۱۵٪-

محتوا *** ۱ کارگاه/ ۱ جدول  ۲ کارگاه/ ۲ جدول ۴ کارگاه/ ۴ جدول
حق عضویت *** ۵۹ ۱۰۰ ۱۵۶