این کارگاه در روزهای نخستین هر ماه برگذار می شود. هدف از این کارگاه بررسی نوسان های قیمتی ماه گذشته و تاثیرات ان بر روند آنی بازار های داخلی پرداخته می شود. پس از این کارگاه فعالان بازار سرمایه می توانند  تحلیلی یک ماهه از بازار ارز، طلا، مسکن و ارزهای دیجیتال را با نگاهی کلان به رویدادهای مهم پیش رو داشته باشند.